Om prosjektet

Vi er en gruppe studenter og forskere ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning som ønsker å opplyse om fakta og problemstillinger knyttet til vær, hav, klima og energi. På nettsiden finner dere spennende videosnutter der vi drøfter ulike temaer og fenomener.

 

Gjennom utdanningen vår lærer vi om prosesser i havet og atmosfæren som har betydning for livet på jorden. Med matte og fysikk som verktøy og med observasjoner og modeller kan vi for eksempel melde været, regne ut retningen og styrken til Golfstrømmen, eller si hvor mye varme som blir transportert med hav og atmosfære til våre breddegrader. Vi kan bruke matematiske likninger til å se på hvordan atmosfæren og havet spiller sammen, som er spesielt viktig for havets opptak av menneskeskapt CO2, og vi kan se på volumet av landis som smelter for å kunne forutsi havnivåstigning. Mye av kunnskapen vi sitter med her på "Geofysen" er derfor nyttig informasjon for hele befolkningen!